Van die meer as 880 000 besighede wat geregistreer is met die Vergoedingsfonds is daar slegs 266 000 van die besighede wat  jaarliks hulle lone opgawes verklaar en dit hou finansiële en wetlike gevolge in vir daardie besighede wie nie hul lone verklaar nie. Lone moet jaarliks elektronies verklaar word sodat 'n rekening uitgereik kan word wat betaalbaar is binne 30 dae. Van die meer as 30 800 produsente wat geregistreer is met die Vergoedingsfonds is daar amper 25 000 wie nie hulle lone verklaar nie. Produsente wie  opgehou het om te boer moet aansoek doen vir die de-registrasie van die boerdery sodat geen verdere rekeninge uitgereik kan word nie. 
In terme van die COID-wet is die landbou bedryf in 4 subklasse verdeel en boederye moet verseker dat hulle onder die korrekte subklas val en sodoende die regte rekening betaal.
Ons wil verseker dat alle kommersiële produsente:
1. Korrek geregistreer is met die Vergoedingsfonds en nie 'n sent meer te betaal as wat nodig is nie.
2. Alle werksbeserings binne sewe dae te registreer om enige boetes te voorkom.
3. Alle gelde terug te eis wat as lone aan beseerde werkers betaal was.

Welkom by  Work Accident Support! 

Ons is 'n toegewyde maatskappy wat spesialiseer in die administrasie van werksbeserings en ondersteun produsente in die landboubedryf. Ons verstaan die administratiewe las en uitdagings wat gepaard gaan met werksbeserings, en is hier om 'n helpende hand te bied.

Ons werksaamhede is gegrond op die volgende waardes:

  • Integriteit: Ons tree altyd eerlik en regverdig op. 
  • Empatie: Ons verstaan die emosionele impak van 'n werksbesering. 
  • Doeltreffendheid: Ons is daaraan toegewyd om doeltreffende oplossings te vind vir jou probleem.
  • Kliëntediens: Jou tevredenheid is ons prioriteit. 
  • Uitnemendheid: Ons streef daarna om uitnemendheid te bereik in alles wat ons doen.

Voorbeelde van ons werksaamhede:

Ons was genader deur 'n boerdery wat reeds vir 10 gesukkel het om 'n rekening reg te stel met die Vergoedingsfonds. Die boerdery is verkeerde rekening van meer as R16 000 uitgereik en het gereeld die Departement van Arbeid telefonies en per epos gekontak en ook honderde kilometers gery na hulle kantore. Ons het die proses oorgeneem en die presiese dokumente aan die Departement voorsien om die probleem uit te sorteer. Die foutiewe rekening was suksesvol reggestel en die boerdery boerdery moes saan die einde van die dag slegs R905 betaal.

Nog 'n voorbeeld:

'n Produsent in die Vrystaat het ons genader om 'n werksbesering namens die boerdery te rapporteer. Ons het dit suksesvol gerapporteer en nadat ons dit gefinaliseer het, het ons opgelet dat die besigheid as 'n vervoermaatskappy geregistreer is en nie as 'n boerdery nie. Ons het dit onder die aandag van die eienaar gebring. Hy het nie kennis gedra het van die fout nie. Ons het al die nodige papierwerk verkry en aangesoek gedoen vir die verandering van die subklas. Dit is goedgekeur en die tarief wat die produsent nou betaal gaan verminder van R3,47 per R100 in lone na R1,65 per R100 wat n lone uitbetaal word.

Jongboer van die Jaar 2023 

2023 Vrystaat Landbou - Lukas Lessing


2023 AGRI Noordwes - Gideon van Zyl


2023 AGRI-Weskaap - Christi van der Heever

.

Soos verskyn op